SPORTOVNÍ CENTRUM PRAHA

Pravidla

Badminton - jak se hraje

Dvouhra - hraje jeden hráč proti druhému hráči (muž - muž, žena - žena).
Čtyřhra - hrají dva hráči proti dvěma hráčům (muž, muž - muž, muž nebo žena, žena - žena, žena).
Smíšená čtyřhra - hrají čtyři hráči, vždy muž a žena na každé straně.

Cílem hry je dosáhnout daného počtu bodů (standardně 21) ... celá pravidla naleznete zde.

Pravidla basketbalu

Basketbal patří mezi nejrozšířenější sportovní hry na světě a jeho pravidla se řadí mezi nejsložitější a nejrozsáhlejší. Pravidla basketbalu jsou nejčastěji se měnící, což souvisí s jeho vývojem a se snahou zatraktivnit ho pro širokou veřejnost ..... celá pravidla naleznete zde.

Pravidal volejbalu

Volejbal se hraje na obdélníkovém hřišti o rozměrech 18×9 metrů, které je rozděleno na čtvercové poloviny střední čárou, nad kterou visí jeden metr vysoká síť ... celá pravidla naleznete zde.

Pravidla florbalu

Jak se hraje
Na hřišti 20×40 metrů, které je ohraničeno 50 cm vysokými mantinely, proti sobě nastupují dvě družstva s pěti hráči v poli a brankářem. Většinou se hraje na tři útoky a dva obránce. Branky jsou 160 cm široké, 115 cm vysoké ... celá pravidla naleznete zde.

Pravidla šermu

Sportovní šerm

Ve sportovním šermu se bojuje fleretem (franc. Fleuret), kordem (franc Epée), což jsou bodné zbraně, a šavlí (franc. Sabre) ... další informace naleznete zde.
Sporty, které lze u nás provozovat
badminton, tenis, stolní tenis, šerm, basketbal, cvičení na míčích, rekondiční cvičení, florbal, jóga, pilates, dance fitness, Redcord a další ...
Jsme také na