SPORTOVNÍ CENTRUM PRAHA

Redcord

cvičení na "lanech"

NOVINKA, kterou možná neznáte...

Jedná se o cvičení v závěsném systému lan a popruhů zvaném Redcord ( dříve Terapimaster ).
Je to pomůcka fyzioterapeutů využívaná po celém světě. Na našem pracovišti jsme otevřeli cvičení, které dostalo název Body& Cord a je přístupné veřejnosti.

K čemu je cvičení dobré? 

- Zpevňování a formování postavy
- Zlepšení fyzické a psychické kondice
- Prevence a odbourání bolesti zad, páteře a kloubů celého těla ( vadné držení těla, skoliózy, lordózy, poúrazové stavy…).
- Zpevnění pánevního dna ( vhodné pro ženy po porodu i jako prevence inkontinence ).
- Možnost stupňování zátěže, kde každý cvičí v rámci svých možností a schopností.
- Cvičení bez bolesti
- Dbáme na správnost provedení cviků Redcord® je terapeutický přístroj pro rehabilitaci a cvičení. Je velmi užitečnou pomůckou fyzioterapeuta v jeho každodenní práci. Využívá se pro individuální cvičení i cvičení ve skupině. Z několikaletých zkušeností je vidět, že nachází své místo i na různých specializovaných odděleních nemocnic (rehabilitace, ortopedie, traumatologie, spinální jednotky, gerontometabolické kliniky, neurologie atd.), odborných léčebnách, domovech důchodců, denních stacionářích pro děti i dospělé, v lázeňských zařízeních atd.

Své místo má Redcord® jako nástroj S-E-T® konceptu v oblasti prevence následků přetížení z důvodu výkonu povolání. Je často organizovaně využíván zaměstnanci firem pro předcházení následkům z jednostranného zatížení jako je dlouhodobé sezení (manažerská práce – např. přetížení krční páteře nesprávným držením hlavy a chybným sedem), delší a opakované jízdy v autě (řidiči z povolání, nevhodná dlouhodobá pozice často v nízkém sedu), řemeslníci (pozice, ve které vykonávání profese často přetěžuje některou z oblastí těla, což vyústí v bolesti ramen, bederní páteře, krku atd.) 
Sporty, které lze u nás provozovat
badminton, tenis, stolní tenis, šerm, basketbal, cvičení na míčích, rekondiční cvičení, florbal, jóga, pilates, dance fitness, Redcord a další ...
Jsme také na