SPORTOVNÍ CENTRUM PRAHA

Cvičení pro seniory

Cvičení pro seniory realizujeme s grantovým přispěním MČ Praha 18- Letňany a MČ Praha 9 – Vysočany

Připravili jsme pro vás pohodové kondiční cvičení zaměřené k udržení kloubní pohyblivosti, kompenzace jednostranných pohybových aktivit,tělesný a funkční rozvoj. Skladba hodiny je přizpůsobená vašim možnostem a schopnostem s důrazem na stabilitu, svalovou sílu a trénink rovnováhy. Positivně působí na odbourávání stresu. Nabízíme příjemnou atmosféru, dobrou náladu a radost z pohybu.
Sporty, které lze u nás provozovat
badminton, tenis, stolní tenis, šerm, basketbal, cvičení na míčích, rekondiční cvičení, florbal, jóga, pilates, dance fitness, Redcord a další ...
Jsme také na